Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Thực trạng và giải pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn vật lí trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông cho học sinh khối 12

Thực trạng và giải pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn vật lí trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông cho học sinh khối 12

Tác giả: Nguyễn, Hữu Đào Khiêm

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 18 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141634  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Hoạt động trải nghiệm; Môn học vật lí; Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông; Học sinh khối 12

 


Trong những năm qua, giáo dục nước ta tuy đã có những bước phát triển vượt bậc về quy mô và số lượng, song vẫn còn những vấn đề về chất lượng giáo dục đào tạo đặt ra, đòi hỏi phải đổi mới nền giáo dục nước nhà. Sự phát triển nhanh chóng về khoa học và công nghệ hiện nay vừa là động lực, vừa là nhu cầu cần phải đổi mới giáo dục và đào tạo. Nhà trường không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn là môi trường tốt để học sinh có điều kiện bộc lộ, phát huy hết mọi tiềm năng của mình. Sự thay đổi nhanh chóng mọi mặt trong đời sống xã hội đặt ra yêu cầu con người luôn có khả năng hành động để thích ứng. Nhà trường là nơi kết tinh những kinh nghiệm và tri thức của cuộc sống, là môi trường xã hội thu nhỏ để con người được học tập, hành động, trải nghiệm, qua đó hình thành các phẩm chất và năng lực của mình. Vì vậy, đổi mới giáo dục làm cho giáo dục gắn liền hơn với cuộc sống là quan điểm rất đúng đắn. Trong đó, việc đưa các hoạt động trải nghiệm vào quá trình dạy học là hết sức cần thiết.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn