Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Thực trạng và giải pháp cho việc tự học của sinh viên trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN trong bối cảnh học tập trực tuyến do dịch bệnh Covid – 19 = Actual situations and solutions for Viet nam National University Hanoi - University of Education students’ self-study on the subject of online learning due to the covid-19 epidemic

Thực trạng và giải pháp cho việc tự học của sinh viên trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN trong bối cảnh học tập trực tuyến do dịch bệnh Covid – 19 = Actual situations and solutions for Viet nam National University Hanoi - University of Education students’ self-study on the subject of online learning due to the covid-19 epidemic

Tác giả: Nguyễn, Thị Nhung

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 13 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146094  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Văn hóa đọc -- Sinh viên -- Đại học Quốc gia Hà Nội; Book review; Giới thiệu sách

 


Hoạt động tự học đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sinh viên, là điều kiện để sinh viên chủ động tìm tòi, nghiên cứu, lĩnh hội tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bài viết phân tích thực trạng hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh học tập trực tuyến do dịch bệnh Covid - 19 thông qua nhận thức và hành vi. Từ đó, bài viết đưa ra kiến nghị phát huy vai trò quản trị trong quản trị hoạt động tự học của sinh viên nhằm nâng cao khả năng tự học trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19Thực trạng và giải pháp cho việc tự học của sinh viên trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN trong bối cảnh học tập trực tuyến do dịch bệnh Covid – 19

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn