Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Thực trạng quản lý thời gian của sinh viên ngành GĐ3 của Đại học Giáo dục

Thực trạng quản lý thời gian của sinh viên ngành GĐ3 của Đại học Giáo dục

Tác giả: Võ, Trọng Phú

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 9 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141897  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản lý thời gian -- Sinh viên -- Kỹ năng; Sinh viên -- Lập kế hoạch -- Quản lý thời gian

 


Quản lý thời gian là sắp xếp, tổ chức, lên lịch và lập ngân sách cho một lần nhằm mục đích tạo ra hiệu quả hơn cho công việc và năng suất. Theo Gerald (2002) đã định nghĩa quản lý thời gian là một tập hợp các nguyên tắc, thực hành, kỹ năng, công cụ và các hệ thống làm việc cùng nhau để giúp bạn nhận đƣợc nhiều giá trị hơn từ thời gian của mình với mục đích nâng cao chất lƣợng cuộc sống của bạn. Argarwal (2008) trong đóng góp của mình khẳng định rằng thời điểm quản lý thƣờng là một vấn đề cá nhân và nếu một ngƣời theo bản năng biết quyền là gì, sau đó không cần phải lo lắng. Cuộc sống hàng ngày thực sự không phải là một canh bạc và phân bổ thời gian cho mọi hoạt động sẽ giúp ích. Không giống nhƣ những thứ khác, thời gian đã mất không bao giờ quay trở lại. Quản lý thời gian là tập trung vào việc giải quyết các vấn đề. Ví dụ về các vấn đề phổ biến là; hiện tại không thể đối phó với sự phân tâm, áp lực thời hạn, và sự trì hoãn, và kỷ luật bản thân, sự mơ hồ về mục tiêu cá nhân, không thể nói “không”, quan hệ xã hội thái quá, không xác định, cầu toàn và nhiệm vụ lộn xộn. Akomolafe (2005) nói rằng thời gian thực sự không thể đƣợc quản lý bởi vì nó không thể đƣợc làm chậm lại, tăng tốc độ hoặc sản xuất. Nhưng Quek (2001) tin rằng thời gian có thể đƣợc quản lý bởi vì khi một người muốn giải quyết vấn đề sự trì hoãn, một ngƣời cần phải học và phát triển các kỹ năng quản lý thời gian. Trong tâm trí của các nhà nghiên cứu, có một dấu hiệu cho thấy Quek cảm thấy rằng sự trì hoãn có thể ảnh hƣởng đến thời gian ban quản lý. Thời gian là tự nhiên; tuy nhiên, con ngƣời sống và làm việc hoặc tồn tại trong thời gian. Vì vậy, thời gian trôi cùng. Mục đích nghiên cứu của đề tài: Khảo sát thực trạng quản lý thời gian của gian của sinh viên ngành GD3 của đại học Giáo Dục; Mức độ quan trọng của quản lý thời gian

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn