Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên khóa K63 Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên khóa K63 Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tác giả: Trần, Khánh Linh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 22 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141870  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Hoạt động tự học; Kỹ năng tự học

 


Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động tự học của sinh viên Trường ĐHGD-ĐHQGHN. Khảo sát thực trạng hoạt động tự học của sinh viên Trường ĐHGD-ĐHQGHN. Phân tích một số tác động chủ yếu và yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng tự học của sinh viên. Đề xuất các biện pháp để nâng cao hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn