Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Thực trạng áp dụng công cụ tài chính phi truyền thống thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam = The current use of non-traditional financial tools to promote the efficient energy use in Vietnam

Thực trạng áp dụng công cụ tài chính phi truyền thống thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam = The current use of non-traditional financial tools to promote the efficient energy use in Vietnam

Tác giả: Nguyễn, Thị Lê

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49526  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Công cụ tài chính; ESCO; Hạn mức tín dụng; Sử dụng; Tiết kiệm năng lượng

 


Các công cụ tài chính phi truyền thống (còn được gọi là công cụ tài chính hiện đại, đổi mới) được thiết kế đa dạng để hỗ trợ các hoạt động hiệu quả năng lượng vượt qua các khó khăn, hạn chế về nguồn lực từ ngân sách, khắc phục các rào cản, phát huy tác dụng tích cực của thị trường năng lượng thông qua các hình thức tài chính linh hoạt. Các công cụ tài chính hiện đại ngày càng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên toàn thế giới. Bài viết trình bày hiện trạng sử dụng 2 công cụ tài chính hiện đại là hợp đồng EPC/ESA thông qua mô hình ESCO và hạn mức tín dụng đã được giới thiệu và đưa vào áp dụng thời gian gần đây tại Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn