Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Thực tiễn quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Thực tiễn quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Tác giả: Hà Phi Long

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63994  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Quản trị nguồn nhân lực; Hiệu quả làm việc; Human resource management; Work efficiency

 


Nguồn nhân lực luôn được xem là một yếu tố tạo nên sự thành công của mọi tổ chức, quyết định năng suất, hiệu quả sử dụng các nguồn lực khác trong hệ thống các nguồn lực. Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu nâng cao hiệu quả SXKD, chú trọng vào hiệu quả tại các doanh nghiệp ngày càng tăng, cùng với việc tái cấu trúc và tối ưu hóa bộ máy tổ chức đã buộc các doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả của quy trình hoạt động, đánh giá lại vai trò của hoạt động quản trị nguồn nhân lực và đánh giá lại hiệu quả của công việc do người lao động thực hiện. Nhằm mong muốn đánh giá chính xác thực tiễn các nhân tố trong quản trị nguồn nhân lực tác động đến hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên và đề xuất các khuyến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên trong giai đoạn hiện nay. Do đó đề tài “Thực tiễn Quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên tại Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam” được lựa chọn nghiên cứu. Nghiên cứu được thực hiện theo 02 phương pháp: nghiên cứu định tính để hiệu chỉnh các thang đo và nghiên cứu định lượng để thu thập, phân tích dữ liệu, kiểm định mô hình và đo lường tác động của các nhân tố trong quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên. Kết quả nghiên cứu có 06 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên tại Tổng công ty PTSC đó là: Ðào tạo và phát triển; Đánh giá; Cân bằng cuộc sống và công việc; Phong cách lãnh đạo; Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp; Chính sách lương, thưởng. Ðề tài đã đưa ra một số khuyến nghị giải pháp về công tác Ðào tạo và phát triển; Đánh giá; Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp; Chính sách lương, thưởng đối với cán bộ công nhân viên, các giải pháp hoàn thiện Cân bằng cuộc sống và công việc; Phong cách lãnh đạo để giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc nhằm tập trung hoàn thiện các yếu tố trong thực tiễn quản trị nguồn nhân lực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn