Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Thúc đẩy liên kết công nghệ các doanh nghiệp công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam = Promoting the technological linkages among industrial enterprises in the Southern key economic region

Thúc đẩy liên kết công nghệ các doanh nghiệp công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam = Promoting the technological linkages among industrial enterprises in the Southern key economic region

Tác giả: Trà, Văn Trung

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49556  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Doanh nghiệp; Công nghệ; Liên kết; Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

 


Nghiên cứu đề cập đến các đặc trưng về liên kết công nghệ trong doanh nghiệp (DN) vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN). Kết quả nghiên cứu cho thấy, công nghệ sản xuất của DN phần lớn là công nghệ có tuổi đời trên 10 năm. Liên kết công nghệ trong DN được thực hiện theo hình thức liên kết xuôi và liên kết ngược với nhà cung cấp nước ngoài và nhà cung cấp trong nước, khách hàng nước ngoài và khách hàng trong nước. Nhóm liên kết công nghệ đem lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với nhóm không có liên kết. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết công nghệ của vùng trong thời gian tới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn