Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Thu hút vốn FDI vào Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ

Thu hút vốn FDI vào Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ

Tác giả: Trần, Thị Bích Tuyền

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20666  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: FDI (Đầu tư trực tiếp nước ngoài) -- Luận văn thạc sĩ -- Việt Nam; Đầu tư -- Thu hút vốn -- Việt Nam

 


Để đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tác giả sử dụng cả phương pháp định tính và phương pháp định lượng cho đề tài của mình. Kết quả đánh giá của 215 doanh nghiệp FDI trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được đưa vào phân tích. Trong phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả căn cứ vào mô hình và thang đo của Nguyễn Mạnh Toàn (2010), sau đó thực hiện phỏng vấn chuyên gia để bổ sung và điều chỉnh các thang đo cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tiếp theo, đối với phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để kiểm tra hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và nhân tố khám phá EFA. Cuối cùng là kiểm định lại mô hình nghiên cứu thông qua phân tích hồi quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu xác định có 7 yếu tố tác động đến thu hút vốn FDI vào Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức độ từ mạnh nhất đến yếu nhất là: Vị trí địa lý; Ưu đãi và hỗ trợ; Nguồn nhân lực; Cơ sở hạ tầng; Thị trường tiềm năng; Tài nguyên thiên nhiên; và cuối cùng là Lợi thế về chi. Từ đó, đề tài đề xuất các hàm ý quản trị nhằm tăng cường khả năng thu hút vốn FDI vào Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Để kết thúc luận văn, tác giả đã chỉ ra một số hạn chế và định hướng nghiên cứu tiếp theo cho mình trong thời gian tới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn