Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Thông tin về ô nhiễm môi trường đô thị trên báo điện tử” (Khảo sát báo Tài nguyên và Môi trường, báo Kinh tế và Đô thị, báo Pháp luật Việt Nam từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019)

Thông tin về ô nhiễm môi trường đô thị trên báo điện tử” (Khảo sát báo Tài nguyên và Môi trường, báo Kinh tế và Đô thị, báo Pháp luật Việt Nam từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019)

Tác giả: Nguyễn, Khánh Hòa

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 117 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141720  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Vấn đề bảo vệ môi trường; Ô nhiễm môi trường đô thị; Báo điện tử

 


Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, tác giả xác định luận văn cần phải thực hiện được những nội dung sau đây: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản như: ô nhiễm môi trường đô thị, báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng, vai trò của báo chí trong việc thông tin về ô nhiễm môi trường đô thị; chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề bảo vệ môi trường. Tiến hành khảo sát thông tin về ô nhiễm môi trường đô thị trên báo điện tử hiện nay qua 3 tờ báo: báo Tài nguyên và Môi trường, báo Kinh tế và Đô thị, báo Pháp luật Việt Nam từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019 để đánh giá về số lượng, chất lượng, thể loại, các dạng bài viết về ô nhiễm môi trường đô thị. Cuối cùng, đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin về ô nhiễm môi trường đô thị trên 3 tờ báo thuộc diện khảo sát và báo điện tử nói chung.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn