Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Thông điệp bảo vệ quyền lợi BHXH của người lao động trên báo chí” (khảo sát Báo Lao động, Báo BHXH và Tạp chí BHXH năm 2018, 2019)

Thông điệp bảo vệ quyền lợi BHXH của người lao động trên báo chí” (khảo sát Báo Lao động, Báo BHXH và Tạp chí BHXH năm 2018, 2019)

Tác giả: Trần, Thị Thu Thủy

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 143 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141389  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Thông điệp báo chí; Bảo hiểm xã hội; Quyền lợi BHXH của người lao động; Bảo hiểm y tế; Truyền thông đại chúng

 


Tác giả luận văn thực hiện những nhiệm vụ cơ bản như sau: Tập trung nghiên cứu hệ thống hóa, xác lập cơ sở lý luận về thông điệp bảo vệ quyền lợi BHXH của người lao động trên báo chí. - Khảo sát, đánh giá thực trạng thông điệp bảo vệ quyền lợi BHXH của người lao động trên báo chí (qua khảo sát Báo Lao động, Báo BHXH và Tạp chí BHXH); phân tích, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở cơ sở lý luận đã hệ thống, xác lập và kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thông điệp bảo vệ quyền lợi BHXH của người lao động trên báo chí nói chung và Báo Lao động, Báo BHXH, Tạp chí BHXH nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền BHXH trong tình hình mới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn