Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Thiết lập hệ thống quản trị theo Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu (KPI) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Thiết lập hệ thống quản trị theo Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu (KPI) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Như

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64159  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: BSC; KPI; Sài Gòn VRG; Hệ thống quản trị; Strategic management model

 


Nghiên cứu nhằm thiết lập mô hình quản trị chiến lược theo thẻ điểm cân bằng (Balanced Scored Card – BSC) và chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu (Key Performance Indicator – KPI) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG dựa trên bốn phương diện là Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và Học tập và phát triển. Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2017-2021, kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng, tình hình quản trị và đánh giá của các tổ chức đối với công ty SGVRG, tác giả nhận diện được thực trạng quản trị tại Công ty. Sau đó, dựa vào chiến lược, mục tiêu của Công ty và ứng dụng phương pháp Delphi tác giả thiết lập được mô hình quản trị BSC, KPI phù hợp với công ty và đề xuất những biện pháp để triển khai mô hình quản trị theo BSC và KPI thành công cho Công ty.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn