Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The willingness to perform first aid among high school students and associated factors in Hue, Vietnam

The willingness to perform first aid among high school students and associated factors in Hue, Vietnam

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15616  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Willingness; First aid; High school students; Hue; Vietnam

 


Background Adolescents who are willing to perform first aid can help prevent injuries and ultimately death among themselves and others involved in accidents or injuries. This study aims to estimate the prevalence of students’ willingness to perform first aid procedures and additionally examine associated factors among high school students in Hue, Vietnam. Methods A cross-sectional study utilizing multi-stage stratified random sampling was conducted between April to July 2020 by investigating 798 high school students in Hue, Vietnam. Participants were invited to complete a self-reported questionnaire pertaining to individual demographic characteristics, personal perception of self-efficacy, and willingness to perform first aid. To better interpret these findings, both multivariable linear and Poisson regression models were fitted to evaluate the association between individual student characteristics and the willingness to perform first aid. Results The prevalence of having willingness to perform first aid (defined as ≥4 points out of 5 to all three questions) was 49.9% (95%CI:28.6–71.2%). The major reported barriers in performing first aid were fear of making mistakes and hurting victims (34.4%, 95%CI:31.9–37.0%), no prior first aid training (29.8%, 95%CI:25.9–33.9%), and forgetting first aid steps (23.0%, 95%CI:15.8–32.2%). By employing the multivariable linear regression model, it was identified that students with high (β = 0.614, 95%CI:0.009–1.219) or very high (β = 1.64, 95%CI:0.857–2.422) levels of self-efficacy appeared to be more willing to perform first aid. Similarly, in the Poisson regression models, compared to neutral students, students who reported high (PR = 1.214, 95%CI:1.048–1.407) or very high (PR = 1.871, 95%CI:1.049–3.337) levels of self-efficacy were more willing to perform first aid. Conclusions The level of willingness to perform first aid among high school students in this study population was found to be moderate. Therefore, integrating activities to promote self-efficacy in first aid training could be considered a progressive step towards improving a student’s willingness to provide such life-saving procedures.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn