Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The use of technology - enhanced language learning tools in English language among EFL students at Minh Dam Senior High School: Master of TESOL

The use of technology - enhanced language learning tools in English language among EFL students at Minh Dam Senior High School: Master of TESOL

Tác giả: Pham, Thi Phuong Lan

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20624  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: English language -- Study and teaching -- Master's thesis report; Anh ngữ -- Học tập và giảng dạy -- Luận văn Thạc sĩ

 


In the era 4.0 of information and technology explosion, learning English is a must which not only helps the students know how to communicate well, but also know how to access, evaluate, analyze, and synthesize the vast quantities of information from the Internet in order to solve complex problems. Therefore, teaching is now becoming a more difficult job in which the teachers’ role and responsibility is also becoming as crucial as they are expected to lead the change of strategies, approaches, and tools in language learning and teaching. They have to replace their obsolete methods with the new one, the student-centered approach, where teachers should not teach everything to the students by using their own tools, strategies, approaches in order to guide them the way to study by themselves. One of the methods the teacher can apply to improve the effectiveness of English teaching and learning is to motivate and help students using technology in learning themselves. From these views, the research aims at investigating EFL students’ attitudes toward the use of technology-enhanced language learning (TELL) tools in English language learning, finding out EFL students’ use of TELL tools in English language learning, and examining the relationship between EFL students’ attitudes toward the use of TELL tools in English language learning and their use of TELL tools. The results show that they strongly agree TELL tools are good methods to help them improve English and encourage them autonomy learning effectively.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn