Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The Use of Metadiscourse Markers in English Applied Linguistics Research Proposals by Vietnamese Postgraduate Students

The Use of Metadiscourse Markers in English Applied Linguistics Research Proposals by Vietnamese Postgraduate Students

Tác giả: Nguyen, Chau Hoang Long

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021-10

Loại tài liệu: Journal Article

Mô tả vật lý: 11 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142225  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Applied Linguistics; English; Metadiscourse Marker; Research Proposal; Postgraduate

 


Metadiscourse (MD) markers are of great importance in expressing the writers’ stance, and the use of MD markers can be diverse in different genres of writing. This study endeavors to scrutinize the use of MD markers (major groups: interactive markers and interactional markers) in research proposals by Vietnamese postgraduate students in English Applied Linguistics (EAL). A cohort of 20 EAL research proposals was analyzed using AntConc software and descriptive statistics. The results unravel that regarding interactive markers, transition markers are the most used in EAL research proposals while endophoric markers are the least commonly used. Concerning interactional markers, selfmentions markers are the most popular MD markers while attitude markers are the least popular ones used in EAL research proposals. It is further found out that the most common functions of MD markers used in EAL research proposals are to link ideas in texts and texts to readers and show the writer’s presence in the text.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn