Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The skilled labour shortage – The case of MDT company

The skilled labour shortage – The case of MDT company

Tác giả: Tran Thi Minh Hien

Nhà xuất bản: University of Economics Ho Chi Minh City; ISB (International School of Business)

Năm xuất bản: 2022

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63942  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Skilled labour shortage

 


Vietnam has the developing economic and demographic expansion over the last decade, making it an attractive investment location for international investors in the public healthcare sector. The Vietnamese healthcare industry is one of the country's growth objectives with the great government financial assistance. Moreover, the Covid-19 outbreak has changed the priorities of health for most people. People are willing to spend more on healthcare. The continued growth of the developing countries and increasing demand for high-quality healthcare services are significant drivers for healthcare service businesses, especially medical device companies. MDT, the biggest Giant of Medical Device business, has taken this opportunity to expand their business as their vision to become the largest medical device company in Vietnam. With this rapid expansion in Vietnam recently, beside the great support of capital, professional procedures, management system and well experiences leadership, they are facing with the challenges to deal with their skilled labour shortage and develop the current local team integrated in the global management system. Apart from economic development, the COVID-19 pandemic influencing the rising demand of the Vietnamese healthcare sector which has also created the great impact to the business development plan of MDT Vietnam. This research is focus on how MDT Vietnam retain and develop their skilled sales team in order to achieve company sales target in the short-term and MDT‘s long-term vision.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn