Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The role of R&D intensity on the export intensity of enterprises in transition economy: The case of Vietnam

The role of R&D intensity on the export intensity of enterprises in transition economy: The case of Vietnam

Tác giả: Tu Van Binh

Nhà xuất bản: University of Malaya

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65188  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Export Intensity; R&D Intensity; Transition Economy; Viet Nam

 


Design/Methodology/Approach: Building upon the resource-based review, this study postulates that the R&D expenses of an enterprise are positively associated with the export intensity of the enterprise. Data extracted from the Vietnam General Statistics Office Survey of 306 exporting Vietnamese firms were used to test the proposed hypothesis. Research Findings: Both Robust Standard Errors and Tobit Regression models reveal that the hypothesis is strongly supported with the control of firm-level and national-level factors. Theoretical contribution/Originality: This study provides a new insight about the role of R&D expense with respect to the export intensity of the enterprise in transition economies. Practitioner/Policy Implications: This study suggests firms to continuously engage in innovation to gain a sustainable competitive advantage when exporting to other countries. Research limitation/ Implication: Further research may consider a bigger sample size and utilise time-series or panel data.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn