Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The role of political risk, uncertainty, and crude oil in predicting stock markets: evidence from the UAE economy

The role of political risk, uncertainty, and crude oil in predicting stock markets: evidence from the UAE economy

Tác giả: Rabeh Khalfaoui

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65195  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Forecasting; Machine learning; Emerging stock market; GGM network; LASSO method

 


This study examines how the determinants of the political risk factor affect the forecasting performance of the United Arab Emirates’ stock market during the COVID-19 pandemic. The empirical investigations of this goal are conducted through using new machine learning models including a linear regression, an artificial neural network, a random forest, an extreme gradient boosting (XGBoost), and a light gradient boosting (LightGBM). We also use a game theory-based model the SHapley Additive explanation (SHAP) interpretation framework to evaluate the most important features for predicting the UAE’s stock market prices. The experimental results show that the LightGBM and XGBoost outperform the traditional machine learning models such as the linear regression and produce a holistic probability distribution over the entire outcome space, which helps quantify the uncertainties related to the effect of the COVID-19 pandemic on predicting the UAE’s stock market. The novel SHAP algorithm also provides insights in interpreting the complex “black box” architecture of the machine learning models to help predict this country’s stock prices. The results provide important implications for the political risk management in periods akin to the COVID-19 pandemic.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn