Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The role of perceived workplace safety practices and mindfulness in maintaining calm in employees during times of crisis

The role of perceived workplace safety practices and mindfulness in maintaining calm in employees during times of crisis

Tác giả: Thinh-Van Vu

Nhà xuất bản: John Wiley & Sons, Inc.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63840  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

 


While prior studies in human resource management have investigated how employee outcomes have been affected in high-risk workplaces, this study stands out by examining this issue through the role played by COVID-19 as a specific stressor. We explained how employees' perceived health risks due to COVID-19 (CV19PHR) and perceived workplace safety practices (PWSPs) affected job performance via burnout and how PWSPs moderated the CV19PHR–burnout and CV19PHR–JP relationships. We also examined how mindfulness moderated the direct effects of CV19PHR and PWSPs on burnout and JP and the indirect effects of CV19PHR and PWSPs on JP via burnout. We performed three studies using an explanatory sequential mixed-method design. In study 1, a three-phase survey with 987 respondents was conducted to test the hypotheses. In study 2, by analyzing verbatim from 22 informants, the findings of study 1 and some main points concerning mindfulness and PWSPs were explained. In study 3, using data from 12 informants, we investigated how COVID-19 affected individuals differently compared with other high-risk workplaces and whether the impact of COVID-19 on individuals was curvilinear. We demonstrated that employees' CV19PHR was positively correlated with burnout, negatively influencing JP. Moreover, PWSPs reduced burnout, which adversely affected JP. Interestingly, PWSPs positively moderated the CV19PHR–burnout relationship but not the CV19PHR–JP relationship. We also found that mindfulness moderated the CV19PHR–burnout and PWSPs–burnout relationships. Furthermore, mindfulness significantly moderated the mediating effects of burnout on the CV19PHR–JP and PWSPs–JP relationships.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn