Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The role of inflation in financial development-economic growth link in sub-Saharan Africa

The role of inflation in financial development-economic growth link in sub-Saharan Africa

Tác giả: Muazu Ibrahim

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65197  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: EG; Inflation; Threshold; Financial development

 


The impact of financial development (FD) on economic growth (EG) is well documented. However, studies on how inflation mediates the impact of FD on EG produce inconclusive findings. Meanwhile, the tripartite relationship among FD, inflation and EG is particularly crucial for sub-Saharan African countries given that these countries are largely inflationary on the back of under-developed financial sectors and low EG. The inconclusive evidence presented by the existing studies limits policy making. This study therefore re-examines whether inflation mediates the FD–EG nexus by utilizing a panel data obtained from 36 countries in sub-Saharan Africa. The study uses the sample splitting threshold approach to investigate this relationship. The findings identify inflation thresholds of 7.65% and 6.76% at which the impact of FD on EG changes sign. Specifically, irrespective of the indicator of FD, higher FD significantly increases EG at low inflation rates. However, beyond the estimated thresholds, the impact of FD on EG is insignificant, revealing that higher inflation does not support the growth-enhancing effect of FD. The research recommends that inflation should be kept below the identified thresholds for FD to spur EG.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn