Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The role of bank capital on the bank lending channel of monetary policy transmission: An application of marginal analysis approach

The role of bank capital on the bank lending channel of monetary policy transmission: An application of marginal analysis approach

Tác giả: Thanh Phuc Nguyen

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63822  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Bank lending mechanism; Monetary policy transmission; Marginal analysis; Bank capital

 


While there is a large body of research on the bank lending channel of monetary policy transmission and the distributional dependence of this transmission on bank characteristics, the asymmetric effect of bank capital on monetary policy—bank loan supply nexus has been ignored. To fill this void, the new post-estimation approach of marginal analysis based on the two-step system-GMM methodology is conducted for the dynamic panel data of Vietnamese commercial banks covering the period of 2007–2020. The results confirm the inertia related to loan growth and the presence of a monetary policy bank lending mechanism, which is robust across a series of monetary policy instruments and the approach of variable exclusion from the baseline model. In addition to previous empirical evidence on less sensitivity of well-capitalized banks to tightened monetary policy, this study shows the specific range value of bank capital that monetary policy stance has no impact on bank loan supply in a time of monetary restrictions. Furthermore, better capitalized banks could take more advantage of the expansionary monetary policy by lending more. The relevant policy recommendations for policy-makers are also provided to the best practice of monetary policy implementations considering these asymmetric effects.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn