Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The right not to be tortured in a state of emergency under international human rights law and Vietnamese law

The right not to be tortured in a state of emergency under international human rights law and Vietnamese law

Tác giả: Pham, Thanh Son

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2020

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 8 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142046  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Human rights; Torture; State of emergency

 


On November 28,2014, the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam approved the Convention against torture. Participation in the Convention against torture Is a specific step in the active process of international Integration o f Vietnam, affirming that Vietnam is an active and responsible member o f the international community, improving significantly Vietnam's international reputation in the field of human rights, and creating new incentives and bases to promote torture prevention in Vietnam today In order to ensure that according to the general standards of International human rights law, the provisions of Vietnamese law In all cases, including on state of emergency, the basic human rights, Including the right to not be tortured are also guaranteed and all activities o f state agencies on state of emergency must comply with relevant laws and regulations on ensuring human rights. The article outlines the basic provisions on right not to be tortured in state of emergency under International Human Rights law and Vietnamese law, to analyze and evaluate the compatibility between Vietnamese law and international law on this Issue. Analysis o f this content w ill help to answer questions: (I) what Is a state o f emergency? What is the right to not be tortured in state o f emergency? (II) What basic provisions of International Human Rights law and Vietnamese law guarantee the right not to be torturedin state o f emergency?

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn