Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The representation of "Chi Pheo" in the extract of Nam Cao s short story "Chi Pheo" from systemic functional linguistics perspective

The representation of "Chi Pheo" in the extract of Nam Cao's short story "Chi Pheo" from systemic functional linguistics perspective

Tác giả: Ta, Thi Thu Hang

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 8 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142393  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Systemic Functional Linguistics; Experiential meaning; Transitivity; Nam Cao; Chi Pheo

 


This paper attempts to explore how the main character Chi Pheo is represented in the first extract Nam Cao's short story "Chi Pheo" through experiential meaning realized in transitivity system. The discussion of the experiential meaning explored will enable the researcher to have a better understanding of the main character Chi Pheo depicted in the first extract that describes Chi Pheo's cursing words. The theoretical framework employed for analysis is Systemic Functional Linguistics. The data for analysis is all clause simplexes collected from the first extract of Chi Pheo's cursing words. The mixed methods (quantitative and qualitative) are adopted to fulfil the overarching dim of the research. The findings show that relational and verbal processes are mostly used in this part and followed by mental and material processes. There are no behavioural and existential processes found in this part. In these clause simplexes investigated, the main character Chi Pheo takes the central role. It is recommended that this research can be used as an effective source for students who take an interesting studying Vietnamese language from Systemic Functional Linguistics view.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn