Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The relevance of economic complexity and economic globalization as determinants of energy demand for different stages of development

The relevance of economic complexity and economic globalization as determinants of energy demand for different stages of development

Tác giả: Buhari Doğan

Nhà xuất bản: Elsevier Ltd.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65245  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Economic globalization; Economic complexity; Energy; Panel ARDL method; Country-classification

 


This study adds to the literature on energy studies on exploring for the first time to the best of our comprehension the importance of alternative measures of economic globalization indicators on energy-based demand in the context of economic complexity dynamics for 1971 to 2018 across a panel set of 63 countries classified as high-income (HIE), upper-middle-income (UME) and lower-middle-income countries (LME). Empirical results based on the panel ARDL model demonstrate i) the long-run relationships between economic complexity, economic globalization with energy demand; ii) economic complexity appears to increase energy-based demand in the short run, but it would reduce energy-based demand in the long run; iii) economic globalization is found to have decreasing effects in the short run and increasing effects in the longer run-on energy demand in LMEs and UMEs, while it has mixed effects in HIEs. The results suggest that policies supporting economic complexity would be a good strategy to aim at economic development while controlling for the increasing effects of globalization on energy demand to achieve long-term sustainable development.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn