Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The relationship between global stock and precious metals under Covid-19 and happiness perspectives

The relationship between global stock and precious metals under Covid-19 and happiness perspectives

Tác giả: Lê Văn

Nhà xuất bản: Elsevier Ltd.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63768  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Global stock index; Emerging stock index; Precious metals index; Global happiness; Covid-19

 


In this paper, we examine the relationship between global stock markets, as respectively represented by the FTSE All-World Series and the MSCI Emerging Markets indexes, and the S&P GSCI Precious Metals index from 01 September 1999 to 03 May 2021. We employ the conditional correlation multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (MGARCH) to investigate this stock-precious metals nexus in terms of return and volatility spillovers. The study assesses impacts of the Covid-19 pandemic on the stock-precious metals nexus and further examine this relationship by supplementing the Twitter’s Daily Happiness Sentiment index to the methodological framework for the period from 01 January 2020 to 03 May 2021. We find that precious metals positively influence stock markets before the Covid-19 outbreak and firmly play a valuable role due to their hedge and safe haven characteristics. In contrast, the bivariate GARCH framework does not provide statistically significant evidence on the stock-precious metals nexus during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, the tri-variate GARCH approach with stock markets, precious metals, and happiness sentiment indexes reveals sufficiently complicated interactions between these return series. Prominently, past change in the happiness index negatively affects the stock returns but positively drives the performance of precious metals. These findings indirectly demonstrate the stock-precious metals nexus under impacts of the Covid-19 pandemic and reflect the demand of precious metals during crisis periods. Accordingly, we suggest a reasonable method of adjusting the proxies when no interaction effect is significantly found during unprecedented outbreaks.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn