Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The process of establishing universities in South Vietnam in 1955-1957

The process of establishing universities in South Vietnam in 1955-1957

Tác giả: Truc, Luu Phuong

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15783  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Republic of Vietnam; Higher education; Process of Establishing; 1955-1957

 


After the signing of the Genève Accords (1954), the higher education system established by the French in Indochina (mainly based in Hanoi) from the beginning of the 20th century was gradually moved to Saigon. After taking over the system from the French, in order to meet the demand for human resources to serve the regime and under the auspices of the United States, the government of the Republic of Vietnam had made lots of efforts to build a new higher education system in South Vietnam. In 1955-1957, this system (consisting of universities and post-secondary schools) was gradually formed in South Vietnam on the basis of reconstructing and restructuring most French higher education institutions established earlier. In the context of the transition to a new, more pragmatic higher education system following American model, the results were not much and the transition proceeded relatively slowly despite the aid and political manipulation from the US. Until before 1960, French influence to the higher education system of Republic of Vietnam still prevailed, leaving clear marks on the structure, organization and operation of universities in South Vietnam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn