Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The problem of unstable schedule of Vietsun Shipping line

The problem of unstable schedule of Vietsun Shipping line

Tác giả: Nguyen Trong Ha Thanh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64026  

Ngôn ngữ: English

Chủ đề: Consumer satisfaction

 


Nowadays, container shipping is a important service business for international as well as domestic trade and supply chains with customers, enterprises. The business of container shipping lines – the backbone of the shipping industry – has continued to face challenges in recent years due to fluctuation of global economic, overcapacity situation, fierce competition, …In view of these market condition, a high level of customer satisfaction is very important for shipping lines for survival. The shipping lines are realizing that providing high-quality service as well as investing in quality service is the only way to achieve a sustainable growth. This thesis aims to identify the main problem and main cause of low acceptance rate of customer with reefer service of VSC – a Vietnam domestic shipping line. The possible problems are defined by reviewing the second data from internal sources such as Vessel Adminstration Department, Market Development Department, Trucking & Logistics Deparment as well as collecting primary data from in-depth interviews with three group: manager level, staff level and customers who using new service of VSC. There are possible problem of low acceptance rate of customer with reefer service such as competitor’s better service, impact from Covid-19 and dissatisfaction of customer. Futher data is conducted to find out what is the main problem and what is main cause which causes the low acceptance rate of customer with reefer service. Finally, dissatisfaction of regular group customer is the main problem, which caused by the high logistics cost, inconsistency of customer service, inefficiency of sales team and infrequence of service. The alternative solution is proposed and justified for solving the main cause to improve customer’s acceptance rate with new reefer service of VSC. Finally, an action plan also planned for implementing this solution.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn