Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The origins of cultural divergence: evidence from Vietnam

The origins of cultural divergence: evidence from Vietnam

Tác giả: Ho Hoang Anh

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63800  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Culture; Selective migration; Vietnam

 


Cultural norms diverge substantially across societies, often within the same country. We propose and investigate a self-domestication/selective migration hypothesis, proposing that cultural differences along the individualism–collectivism dimension are driven by the out-migration of individualistic people from collectivist core regions of states to peripheral frontier areas, and that such patterns of historical migration are reflected even in the current distribution of cultural norms. Gaining independence in 939 CE after about a thousand years of Chinese colonization, historical Vietnam emerged in the region that is now north Vietnam with a collectivist social organization. From the eleventh to the eighteenth centuries, historical Vietnam gradually expanded its territory southward to the Mekong River Delta through repeated waves of conquest and migration. Using a nationwide household survey, a population census, and a lab-in-the-field experiment, we demonstrate that areas annexed earlier to historical Vietnam are currently more prone to collectivist norms, and that these cultural norms are embodied in individual beliefs. Relying on many historical accounts, together with various robustness checks, we argue that the southward out-migration of individualistic people during the eight centuries of the territorial expansion is an important driver, among many others, of these cultural differences.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn