Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The Isoelectric Point and the Surface Charge of Barium Titanate Nanoparticles/Graphene Oxide Determined Using the Electrophoretic Mobility Technique = Đặc trưng thế bề mặt và điểm đẳng điện của vật liệu nano BaTiO3/graphen oxit bằng phương pháp điện di

The Isoelectric Point and the Surface Charge of Barium Titanate Nanoparticles/Graphene Oxide Determined Using the Electrophoretic Mobility Technique = Đặc trưng thế bề mặt và điểm đẳng điện của vật liệu nano BaTiO3/graphen oxit bằng phương pháp điện di

Tác giả: Nguyen, Xuan Hoan

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141497  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Graphen oxit; bari titanat; BaTiO3/GO; thế Zeta; điện di

 


Trong nghiên cứu này, vật liệu nano bari titanat và compozit bari titanat/graphen oxit (10% khối lượng graphen oxit) được chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt tại điều kiện 200 oC/ 24 giờ. Các vật liệu được đặc trưng các tính chất: nhiễu xạ tia X, phổ hồng ngoại, phân bố kích cỡ hạt bằng tia Laser, chụp ảnh hiển vi điện tử quét. Phép đo thế Zeta được dùng để đánh giá độ bền phân tán của nano BaTiO3 và compozit bari titanat/graphen oxit, sử dụng kỹ thuật điện di. Kết quả thu được cho thấy, BaTiO3 thuộc cấu trúc mạng lưới tinh thể tứ phương (P4mm, a = 4,0000 Å, c = 4,0109 Å), và có độ đồng nhất cao về kích thước hạt trong khoảng 70 - 140 nm. Các hạt nano BaTiO3 được phân tán đồng đều trên bề mặt của graphen oxit. Hạt BaTiO3, và BaTiO3/graphen oxit tồn tại bền trong cả môi trường kiềm và môi trường trung tính, ứng với pH > 5.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn