Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The Influences of Virtual Reality Shopping Characteristics on Consumers’ Impulse Buying Behavior

The Influences of Virtual Reality Shopping Characteristics on Consumers’ Impulse Buying Behavior

Tác giả: Jengchung Victor Chen

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65261  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

 


With the rapid development of virtual reality (VR) hardware devices and virtual technologies, VR applications in retailing are increasingly becoming an inevitable trend of future shopping, particularly essential to the “metaverses” in the digitalization 4.0 era. Thanks to its superiority over traditional e-commerce, virtual stores can provide highly interactive and immersive sensory shopping experiences to system users or end customers. Todays, both retailers and scholars, pay much attention to impulse buying behavior. Nevertheless, this domain remains unaddressed in the context of virtual commerce. Drawing upon the Stimulus-Organism-Response paradigm, this article investigates the effectiveness of VR shopping platform factors, namely interactivity and vividness, that impacts consumers’ internal stages (telepresence, perceived diagnosticity, and playfulness) and lead to the urge to buy impulsively in virtual shopping stores. A full 2 × 2 × 2 factorial design experiment was conducted with 227 participants. The empirical results show that interactivity and vividness positively impact telepresence, perceived diagnosticity, and playfulness, which trigger consumers' urge to buy impulsively. Furthermore, the role of the impulsiveness trait in driving the urge to buy impulsively was further explicitly investigated in the VR environment. Detailed discussions and future research directions were also provided.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn