Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The influence of time and place on the experiences of US Military nurses in Vietnam

The influence of time and place on the experiences of US Military nurses in Vietnam

Tác giả: Hopkinson, Col. Susan G.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15634  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Miitary nursing; Qualitative research; Vietnam nursing; Nursing deployment

 


Background: Although the conflict in Vietnam (usually referred to as the Vietnam War) ended almost 50 years ago, few research-based publications of nurses’ experiences in Vietnam exist. Purpose: The purpose of this study was to expand what is known about the experiences of US military nurses who served in Vietnam. Methods: This secondary analysis used qualitative description to examine interview data from 15 nurses who served in-country (within Vietnam) and in-theater supporting Vietnam (e.g., Guam, the Philippines) between 1965 and 1972. Findings: We found that nurses’ experiences varied based on time deployed and place deployed (land, sea, or air; in-country or in-theater). The influence of time and place on US military nurses’ experiences in Vietnam are illustrated through findings pertaining to danger, daily life, and work. The most prominent differences were between nurses assigned in-country and those assigned in-theater. Discussion: The findings illustrate ways research of more recent and future conflicts might be strengthened.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn