Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The impacts of supply chain social sustainability on supply chain performance, mediating role of supply chain integration: the case of Vietnam

The impacts of supply chain social sustainability on supply chain performance, mediating role of supply chain integration: the case of Vietnam

Tác giả: Duong Ngoc Hong

Nhà xuất bản: University of Economics Ho Chi Minh City

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Dissertations

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66077  

Ngôn ngữ: English

Chủ đề: Supply chain integration; Supply chain performance; PLS-SEM; Vietnam; Supply chain social sustainability

 


The importance of sustainability in the supply chain has steadily risen in recent decades as a result of the growing awareness on the social issues. In order to achieve sustainability successfully, set out by the 9th National Congress of the Communist Party of Vietnam on sustainable development, the Government has issued the “Orientation for sustainable development of the country”. Is to examine the relationship between supply chain social sustainability and supply chain performance, as well as explore the mediating role of supply chain integration on this relationship. PLS-SEM model is developed to identify the impacts of sustainability on performance outcomes and the mediating role of supply chain integration. The author received 428 responses from small, medium and large companies located in Vietnam, and after filtering, 408 responses were used for further analysis. This finding showed that sustainability impacts significantly on integration and performance in the supply chain. Moreover, the result indicates that supplier integration and internal integration mediate the relationship between social sustainability practices and supply chain performance, while customer integration mediation role was not found significant. This result proves that social sustainability practices can link all the stakeholders and enhance collaboration in the supply chain. In addition, performance outcomes can be increased by implementing social sustainability practices. To maintain sustainable development, firms should embrace values of sustainability to improve the well-being, working condition, safety and healthcare of their employees and their strategic partners as well as the advancement of local society.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn