Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The impacts of shared understanding and shared knowledge quality on emerging technology startup team’s performance

The impacts of shared understanding and shared knowledge quality on emerging technology startup team’s performance

Tác giả: Jengchung Victor Chen

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65135  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Collaborative construction; Mutual support; Cohesion; Constructive conflict; Shared understanding; Shared knowledge quality; Emerging technology startup team; Constructive learning theory

 


Human capital, like shared understanding and shared knowledge, is prohibitively critical to the success of emerging technology (ET) startups. This research investigates four main underlying factors of shared understanding within ET startups namely coconstruction, mutual support, cohesion, constructive conflict, andexplicitly examines the relationship among shared understanding, shared knowledge quality, and team effectiveness. A mixed method study was conducted with a valid sample collected from 52 ET startups at co-working spaces located in Taiwan and Vietnam. The finding of the qualitative study reveals nine items to measure the “shared understanding” construct, which was used for the main study. The empirical results indicated that four proposed factors have significantly impacted shared understanding, which in turn positively affects shared knowledge quality and team effectiveness. Insightful contributions to the solid conceptualisation of shareunderstanding are beneficial references of knowledge managementfor ET startup’s founders in thriving team learning as well as team performance

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn