Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The impact of green marketing mix elements on green customer based brand equity in an emerging market

The impact of green marketing mix elements on green customer based brand equity in an emerging market

Tác giả: Nguyen Viet Bang

Nhà xuất bản: Emerald

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63835  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Green marketing; Green promotion; Green place; Green brand equity; Emerging market

 


Purpose: “Green” issues have become increasingly important to corporate decision-makers as firms face mounting public sensitivity, stricter regulation and growing stakeholder pressures focused on preserving the natural environment. This study aims to evaluate the impact of green marketing mix elements on green customer-based brand equity in an emerging market like Vietnam and to analyze the causal order among green customer-based brand equity dimensions, which is important for understanding corporate branding efforts. Design/methodology/approach: This study follows a quantitative approach through interviews with 870 consumers who had purchased plant-based milk products at milk stores, supermarkets/hypermarkets and convenience stores in Vietnam. Data were analyzed through structural equation modeling. Findings: The results suggest that green marketing mix tools positively impact green customer-based brand equity creation. Furthermore, the results determine the causal order among green brand equity dimensions in the Vietnam context. Practical implications: Marketers invest more in green marketing programs to increase green customer-based brand equity. To benefit from significant competitive and economic benefits, firms should develop a green brand image, satisfaction, trust and green loyalty. Originality/value: The study's findings elucidate the impacts of green marketing on the various components of customer-based brand equity to establish and manage brand equity. They also explain how best to target various green marketing values toward discrete consumer segments based on the degree to which a given segment's membership is predisposed to be concerned about the environment or evaluate the environmental consequences of their behaviors.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn