Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The impact of green finance, economic growth and energy usage on CO2 emission in Vietnam – a multivariate time series analysis

The impact of green finance, economic growth and energy usage on CO2 emission in Vietnam – a multivariate time series analysis

Tác giả: Tran Ha Quyen

Nhà xuất bản: Emerald Publishing Limited

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65250  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Green finance; Economic growth; GDP; CO2 emission; Renewable energy; Energy import

 


Purpose: This study aims to examine the relationship between green finance, economic growth, renewable energy consumption (energy efficiency), energy import and CO2 emission in Vietnam using multivariate time series analysis. Design/methodology/approach: The data were collected from 1986 to 2018 since Vietnam initiated the economic reforms, namely “Doi Moi” in 1986. The concept and methods of cointegration, Granger causality and error correction model (ECM) were employed to establish the relationship between the variables of interest. Findings: Our results confirmed the existence of cointegration among the variables. The Granger causality test revealed unidirectional causality running from renewable energy consumption to CO2 emission and green investment to CO2 emission. Originality/value: This study results confirm the existence of cointegration among the variables. The results of the study imply that policies on economic development impose a significant impact on pollution in Vietnam. This study has described Vietnam, its economic development, green manufacturing practices, its environmental health and level of carbon dioxide emission which was enhanced due to COVID-19.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn