Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The impact of globalization and modernization of laws and theories on the modernization of philosophy in Vietnam: Mediating role of modern societies

The impact of globalization and modernization of laws and theories on the modernization of philosophy in Vietnam: Mediating role of modern societies

Tác giả: Quang, Ngo Thanh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15680  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Globalization; Modernization of laws and theories; Modernization of philosophy; Modern societies

 


Globalization of the world needs the modernization of laws, theory, and philosophy, especially since World War II. This could increase researchers' attention towards the modernization of philosophy. The goals also include examining the mediating impact of modern societies among the links of globalization, modernization of laws and theories, and modernization of philosophy in Vietnam. This study has taken the quantitative method and received the data from researchers in philosophy, politics and sociology (university lecturers, researchers and activists in the field of philosophy, politics and sociology) of Vietnam using questionnaires. The smart-PLS was executed to test the relationships between the understudy constructs. The results indicated that globalization, modernization of laws, and theories positively and significantly associated with the modernization of philosophy in Vietnam. The outcomes also revealed that modern societies significantly mediate the links among globalization, modernization of laws and theories, and modernization of philosophy in Vietnam. These results motivate the regulators to focus on the modernization of philosophies in terms of globalization and modernization of laws, theories, and societies

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn