Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The impact of corrective feedback on paragraphs in IETLS writing task 2: A case study of Vung Tau High School Students: Master s thesis of Tesol

The impact of corrective feedback on paragraphs in IETLS writing task 2: A case study of Vung Tau High School Students: Master's thesis of Tesol

Tác giả: Tran, Thi Que Han

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20628  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: English language -- Study and teaching -- Master's thesis report; Anh ngữ -- Học tập và giảng dạy -- Luận văn Thạc sĩ

 


This study focuses on giving corrective feedback (CF) for writing paragraphs in the context of IELTS writing task 2 preparation. The ultimate goal of this research was to discover the effectiveness of CF types and its positive impact to IETLS learners writing performance. Two approaches to teaching paragraph writing were mplemented to disentangle the common confusion of learners’ writing idea and position development. By the aforementioned systematic methods, teacher could break down the structure and give learners feedback on each sentence. Therefore, learners could be motivated in paragraph writing for IETLS writing task 2. Qualitative case study method was used to identify learner’s writing errors. It examined 5 learners writing process from the very beginning of online studying IETLS writing Task 2 . Learners were taught to develop 23 paragraphs through two methods. 115 convenience samplings were collected for content analysis. In addition, interviews were conducted to evaluate learners’ attitude towards corrective feedback. The findings indicated that learners appreciated corrective feedback and all of them achieved band 6.0+ for writing task 2. Thanks to feedback treatment, their writing performance was improved in terms of task response, coherence and cohesion, accuracy and lexical resources. The study results may be useful for teachers who teach IELTS writing task 2.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn