Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The Efficacy of Traditional Cognitive Behavioural Therapy for Depressed Adults with Anhedonia: A Systematic Review

The Efficacy of Traditional Cognitive Behavioural Therapy for Depressed Adults with Anhedonia: A Systematic Review

Tác giả: Tran, Ngoc Huu

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021-10

Loại tài liệu: Journal Article

Mô tả vật lý: 25 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142217  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Cognitive Behavioural Therapy; Depression; Anhedonia; Positive Affect

 


To date, the impact of traditional cognitive behavioural therapy (CBT) on anhedonia in major depressive disorder (MDD) has yet been systematically evaluated. This systematic review aims to examine the efficacy of traditional CBT for depressed adults with anhedonia. A literature search for randomised controlled trials of traditional CBT in adults with MDD from inception to July 2020 was conducted in 8 databases. The primary outcome was the levels of anhedonia. Ten studies with adults with MDD met the eligibility criteria. Our results indicate that traditional CBT is as effective as euthymic therapy, positive psychology therapy, self-system therapy, and medications for anhedonia in depression. Besides, our data provide further support for the development of augmented CBT to optimise treatment outcome for depressed adults with anhedonia.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn