Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The effects of task-based language teaching on EFL learners  reading comprehension achievements at Huynh Thuc Khang High School: Master of TESOL

The effects of task-based language teaching on EFL learners' reading comprehension achievements at Huynh Thuc Khang High School: Master of TESOL

Tác giả: Bui, Thi Thuy Ha

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20558  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: English language -- Study and teaching -- Master's thesis report; Anh ngữ -- Học tập và giảng dạy -- Luận văn Thạc sĩ

 


The aims of this study were to examine if Task-Based Language Teaching (TBLT) improved high school students’ reading comprehension as well as to investigate the students' attitudes toward the use of TBLT in the TBLT-based reading class. The participants in this study were equally divided into two groups: an experimental group and a control group. The participants for this study were 70 tenth grade students at Huynh Thuc Khang high school. Each group consisted of 35 students. Reading comprehension tests (i.e., pre-test and post-test) and a closed-ended questionnaire were used to collect data. The data were analyzed by using the independent samples t-test and paired samples t-test in SPSS 20. Also, the descriptive statistics was run to calculate mean and standard deviation. It was found that there was a significant difference between the two groups (i.e., p=0.00 <.05). This means that TBLT had positive effects on the students’ reading comprehension. The results from the questionnaire also indicated that most of them held positive attitudes towards the use of TBLT in the reading classes. BaseThe aims of this study were to examine if Task-Based Language Teaching (TBLT) improved high school students’ reading comprehension as well as to investigate the students' attitudes toward the use of TBLT in the TBLT-based reading class. The participants in this study were equally divided into two groups: an experimental group and a control group. The participants for this study were 70 tenth grade students at Huynh Thuc Khang high school. Each group consisted of 35 students. Reading comprehension tests (i.e., pre-test and post-test) and a closed-ended questionnaire were used to collect data. The data were analyzed by using the independent samples t-test and paired samples t-test in SPSS 20. Also, the descriptive statistics was run to calculate mean and standard deviation. It was found that there was a significant difference between the two groups (i.e., p=0.00 <.05). This means that TBLT had positive effects on the students’ reading comprehension. The results from the questionnaire also indicated that most of them held positive attitudes towards the use of TBLT in the reading classes. Based on the findings of the research, several implications are offered to assist teachers and educators in constructing and implementing TBLT

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn