Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The effects of "Schemata - Building" on improving grade 10 students  reading skills at Da Tong High School: Master s thesis of Tesol

The effects of "Schemata - Building" on improving grade 10 students' reading skills at Da Tong High School: Master's thesis of Tesol

Tác giả: Hoang, Thi Thu

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20631  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: English language -- Study and teaching -- Master's thesis report; Anh ngữ -- Học tập và giảng dạy -- Luận văn Thạc sĩ

 


This study aimed at exploring effects of schemata-building on improving grade 10 students’ reading comprehension skills at Da Tong high school and their attitudes towards the adoption of schemata building activities in learning reading skills. This study adopted quasi-experimental research, which consisted of an experimental groupand a control group. The experimental group was taught with the adoption of schematabuilding activities; whilst the control group was not taught through schemata building activities. The researcher used the quasi experimental design with the aim to explore the effects of using schemata building activities in reading comprehension. Apretest and a posttest were used in the experimental group and the control group. A quantitative research was used in the study. Moreover, the study employed qualitativeresearch method. The researcher wanted to combine quantitative method and qualitative method to clarify the objectives of the research. The results of the study have indicated that students can enhance their reading comprehension through using schemata building activities. This utterance was proved by the better erformance in the post-test of the experiment group than the performance of the control group. In other words, after treating with schemata building activities, students’ reading comprehension has been improved. Moreover, the participants who are treated with schemata building activities surely know the ways to build schemata building activities on reading comprehension. They also recognized the importance ofschematabuilding activities on their improvement of reading learning. Furthermore, they believed that using schemata building activities could help them comprehending texts better.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn