Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The effectiveness of social media in courting reputational risk

The effectiveness of social media in courting reputational risk

Tác giả: Vu Khanh Van

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://epub.vgu.edu.vn/handle/dlibvgu/1336  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Reputation risk; Social media; Nike

 


The thesis is conducted to gain insight into social media as a tool for reputation risk management in brands and how effective social media can be in combating the company's adverse reputational risk. Nike and the tactics they used on social media are the primary subjects of study in this paper. Through the analysis of their branding strategies on social media, readers could learn how the company used social media as a shield against the reputation they encountered on the internet through two controversies the company faced. The study showed that Nike applied different tactics to combat different scandals, and each strategy was carefully considered to maximize its effectiveness. The findings from this research show that social media can act as a tool to control reputational risk in case the appropriate methods are used for different situations. Therefore, a brand should use social media and other tools to manage their reputation risk and apply a suitable social media strategy to achieve the best result for their risk management.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn