Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The DQQ is a valid tool to collect population-level food group consumption data: A study among women in Ethiopia, Vietnam, and Q8 Solomon Islands

The DQQ is a valid tool to collect population-level food group consumption data: A study among women in Ethiopia, Vietnam, and Q8 Solomon Islands

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15684  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Dietary assessment; Food Group Diversity Score; Global Dietary Recommendations; Minimum Dietary Diversity for Women

 


Background: The Diet Quality Questionnaire (DQQ) is a rapid dietary assessment tool designed to enable feasible measuring and monitoring of diet quality at population level in the general public. Objectives: To evaluate validity of the DQQ for collecting population-level food group consumption data required for calculating diet quality indicators by comparing them with a multipass 24-h dietary recall (24hR) as the reference. Methods: Cross-sectional data were collected among female participants aged 15–49 y in Ethiopia (n ¼ 488), 18–49 y in Vietnam (n ¼ 200), and 19–69 y in Solomon Islands (n ¼ 65) to compare DQQ and 24hR data in proportional differences in food group consumption prevalence, percentage of participants achieving Minimum Dietary Diversity for Women (MDD-W), percent agreement, percentage misreporting food group consumption, and diet quality scores of Food Group Diversity Score (FGDS), noncommunicable disease (NCD)-Protect, NCD-Risk, and the Global Dietary Recommendation (GDR) score using a nonparametric analysis. Results: The mean (standard deviation) percentage point difference between DQQ and 24hR in population prevalence of food group consumption was 0.6 (0.7), 2.4 (2.0), and 2.5 (2.7) in Ethiopia, Vietnam, and Solomon Islands, respectively. Percent agreement of food group consumption data ranged from 88.6% (10.1) in Solomon Islands to 96.3% (4.9) in Ethiopia. There was no significant difference between DQQ and 24hR in population prevalence of achieving MDD-W except for Ethiopia (DQQ 6.1 percentage points higher, P < 0.01). Median (25th–75th percentiles) scores of FGDS, NCD-Protect, NCD-Risk, and GDR score were comparable between the tools. Conclusions: The DQQ is a suitable tool for collecting population-level food group consumption data for estimating diet quality with food Q9 group-based indicators such as the MDD-W, FGDS, NCD-Protect, NCD-Risk, and GDR score.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn