Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The Diversity of Famlily Lauraceae Juss. in Pu Mat National Park, Nghe An Province = Đa dạng họ Long não (Lauraceae Juss.) ở Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An

The Diversity of Famlily Lauraceae Juss. in Pu Mat National Park, Nghe An Province = Đa dạng họ Long não (Lauraceae Juss.) ở Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An

Tác giả: Le, Thi Hong

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141502  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Đa dạng; Họ Long não; Pù Mát; Vườn Quốc gia; Nghệ An

 


Kết quả nghiên cứu họ Long não (Lauraceae) ở Vườn Quốc gia (VQG) Pù Mát, tỉnh Nghệ An, đã xác định được 90 loài, 13 chi, trong đó 1 chi và 22 loài bổ sung cho danh lục Pù Mát (2017). Các chi đa dạng nhất tại khu vực nghiên cứu là Cinnamomum-26 loài, Litsea - 24 loài, Lindera-8 loài. Có 4 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007): Bộp quả bầu dục (Actinodaphne elliptibacca Kosterm.), Vù Hương (Cinnamomum balansa Lecomte), Re cam bốt (Cinnamomum cambodianum Lecomte) và Re hương (Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meisn.). Các loài cây họ Long não ở khu vực nghiên cứu có các giá trị sử dụng khác nhau như cho gỗ với 60 loài, cho cho tinh dầu với 50 loài, làm thuốc với 34 loài, cho dầu béo với 13 loài, ăn được và làm cảnh với 3 loài. Lập phổ dạng sống của cây chồi trên (Ph) của họ Long não là Ph% = 11,11%Mg + 50,00%Me + 36,67%Mi + 1,11%Na + 1,11Pp. Họ Long não ở khu vực nghiên cứu có 4 yếu tố địa lý, yếu tố nhiệt đới chiếm 37,78%, yếu tố đặc hữu chiếm 57,78%; yếu tố ôn đới và yếu tố cây trồng cùng chiếm 2,22%

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn