Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The disadvantages of using mother tongue in teaching English on students’ speaking and listening skills at universities in Vietnam

The disadvantages of using mother tongue in teaching English on students’ speaking and listening skills at universities in Vietnam

Tác giả: Giang, Nguyen An

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15777  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Disadvantages; Mother tongue; Students; English as a foreign language; Universities

 


The use of the students’ mother tongue in English during Foreign Language classes has been controversial for a long time. This research paper aimed to determining the students’ attitude and identifying main negative effects of lecturers’ use of mother tongue in English as foreign language classes at universities. This is a cross-sectional study on graduate-level students at five universities in Vietnam in October 2021. We administered a self-reported questionnaire to 385 graduate students on their attitude and practice towards the use of mother tongue in learning English from Vietnamese lecturers, and assess their perceived impacts on students’ speaking and listening skills. Descriptive analyses were used to summarize the results. Nearly all lecturers in the surveyed universities use first language in their lectures, half of respondents assumed that native language was used 20 to 50% of lecture’s time. Most students assessed the two main purposes for using first language were to convey grammar (27.8%) and difficult new words (25.8%) better. 60.0% of students agreed that it is better if both mother tongue and English are used by lecturers in English lessons. While more than half of the respondents disagreed that lecturers’ use of mother tongue impacted negatively on students’ pronunciation, 51% opposed that lecturers’ use of mother tongue limited students’ listening skills. Majority of foreign language classes in graduate level in Vietnam’s universities used both foreign and native language. Most students had a positive outlook on the impact of this dual-language system, however not being aware of the disadvantages of using mother tongue in teaching English to their speaking and listening skills.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn