Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The COVID-19 pandemic: Workplace safety management practices, job insecurity, and employees’ organizational citizenship behavior

The COVID-19 pandemic: Workplace safety management practices, job insecurity, and employees’ organizational citizenship behavior

Tác giả: Thinh-Van Vu

Nhà xuất bản: Elsevier B.V.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63876  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Perceived risk associated with the COVID-19 pandemic; Workplace safety management practices; Job insecurity; Organizational citizenship behavior

 


How do organizations and employees react to the COVID-19 pandemic? Can workplace safety management practices (WSPs) maintain employees’ organizational citizenship behavior (OCB) in this time of global health crisis? Can employees’ perceptions of the risk associated with COVID-19 and job insecurity mediate the WSPs–OCB relationship? Drawing upon social exchange and protection motivation theories, this research aims to answer such questions. Analyzing the survey data from 501 Vietnamese employees using SmartPLS software, we find that WSPs positively influence the OCB and negatively influence the perceived job insecurity. Furthermore, the perceived risk associated with COVID-19 positively affects perceived job insecurity and OCB. Unexpectedly, in the context of Vietnam, a developing country with a collectivist culture, WSPs increase the employees’ perceived risk associated with COVID-19 instead of reducing their fear. Also, employees’ perceptions of job insecurity are not statistically correlated with OCB. In addition, we reveal a partial mediating role of the perceived risk associated with COVID-19 in the WSPs–OCB relationship. This research highlights the power of WSPs as well as measures to psychologically reassure employees during the pandemics.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn