Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The COVID-19 pandemic s effects on SMEs and travel agencies: The critical role of corporate social responsibility

The COVID-19 pandemic's effects on SMEs and travel agencies: The critical role of corporate social responsibility

Tác giả: Tiep, Le Thanh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15580  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Small and medium-sized enterprises; COVID-19 pandemic; CSR; SME strategies

 


This study is based on the system resilience framework, which outlines the aspects of community behavior, employees, the environment, history, and corporate social responsibility. We used a partial least squares structural equation model to evaluate a sample of 300 Vietnamese SMEs and travel agencies. We discovered that SMEs' strategies positively influence performance and are co-created with corporate social responsibility. The dependability of internal integrity was then determined. The empirical results showed that the overall confidence index for all facilities ranged from 0.70 to 0.95, with values ranging from 0.809 to 0.931. Furthermore, the A and Cronbach's alpha reliability values ranged from 0.70 to 0.90. As a result, the reliability of internal consistency was established. The convergence validity of the configurations was assessed by comparing the extracted mean values of variance (AVE), which, for all configurations, exceeded the limit of 0.50. This approach emphasizes the impact of corporate social responsibility practices on communities, the environment, and heritage.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn