Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The COVID-19 pandemic and the livelihood of a vulnerable population: Evidence from women street vendors in urban Vietnam

The COVID-19 pandemic and the livelihood of a vulnerable population: Evidence from women street vendors in urban Vietnam

Tác giả: Duong, Pham Bao

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15581  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Economic burden; Women street vendors

 


The COVID-19 pandemic has caused enormous detrimental impacts on a global scale. Street vendors are one of the most heavily affected groups since they lack the skills and resources to overcome shocks. This study examines the economic burden facing this group during the pandemic and their coping strategies and mitigation mechanisms in response to these adverse effects. We utilized a mixed-methods approach, wherein 91 women vendors completed a survey questionnaire and 15 women vendors were interviewed. These vendors were found to experience a large reduction in business and consumption. The businesses of immigrant vendors suffered more adverse effects than those of local vendors. Also, the vendors selling in wet market areas incurred greater economic burdens than those selling near schools or recreation centers. The vendors lacked coping strategies to sustain their businesses and adopted various mitigation mechanisms to ensure essential consumption. This study highlights the need for urban social policies that can support this vulnerable group amid a pandemic. We also discuss policy implications for cities and economic development with a focus on street vendors.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn