Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 The association between ambient temperatures and hospital admissions due to respiratory diseases in the capital city of Vietnam

The association between ambient temperatures and hospital admissions due to respiratory diseases in the capital city of Vietnam

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15600  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Temperature; Hospital admission; Respiratory disease (RD); Cold and hot effects; Hanoi

 


This study aimed to examine the short-term effects of ambient temperature on hospital admissions due to respiratory diseases among Hanoi residents. We collected 34,653 hospital admissions for 365 days (November 1, 2017, to November 31, 2018) from two hospitals in Hanoi. A quasi-Poisson regression model with time series analysis was used to explore the temperature-health outcome relationship's overall pattern. The non-linear curve indicated the temperatures with the lowest risk range from 22 degrees (Celcius) to 25 degrees (Celcius). On average, cold temperatures showed a higher risk than hot temperatures across all genders and age groups. Hospital admissions risk was highest at 13 degrees (Celcius) (RR = 1.39; 95% CI = 1.26-1.54) for cold effects and at 33 degrees (Celcius) (RR = 1.21, 95% CI = 1.04-1.39) for the hot effects. Temporal pattern analysis showed that the most effect on respiratory diseases occurred at a lag of 0 days for hot effect and at a lag of 1 day for cold effect. The risk of changing temperature among women and people over 5 years old was higher than other groups. Our results suggest that the risk of respiratory admissions was greatest when the temperature was low. Public health prevention programs should be enhanced to improve public awareness about the health risks of temperature changes, especially respiratory diseases risked by low temperatures.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn