Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Thẩm định tài chính trong hoạt động cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây

Thẩm định tài chính trong hoạt động cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây

Tác giả: Phan, Văn Ngọc

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 131 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141829  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Thẩm định tài chính; Tài chính ngân hàng; Ngân hàng thương mại

 


Nghiên cứu những lý luận cơ bản về dự án đầu tư và hoạt động thẩm định cho vay DAĐT tại ngân hàng thương mại. Đánh giá thẩm định tài chính trong hoạt động cho vay DAĐT tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn Tây. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp mang tính đồng bộ và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính trong hoạt động cho vay dự án đầu tƣ tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn