Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Thách thức về giao hàng chặng cuối đối với thương mại điện tử Việt Nam sau đại dịch COVID-19 = LAST - MILE LOGISTICS CHALLENGES FOR E-COMMERCE IN VIETNAM AFTER THE COVID-19 PANDEMIC

Thách thức về giao hàng chặng cuối đối với thương mại điện tử Việt Nam sau đại dịch COVID-19 = LAST - MILE LOGISTICS CHALLENGES FOR E-COMMERCE IN VIETNAM AFTER THE COVID-19 PANDEMIC

Tác giả: Đinh, Thu Phương

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20510  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: E-commerce; Last-mile logistics

 


The Covid-19 pandemic has affected all aspects of the socio-economic life of all countries in the world. Among the few business lines that can still survive and develop during the pandemic, e-commerce is considered to be the field with the most impressive growth rate. In Vietnam, the 4th outbreak of the pandemic in the southern region was like a push to boost e-commerce growth. However, to take advantage of this opportunity, ecommerce needs to overcome significant challenges related to cost and safety during the epidemic. In particular, last-mile logistics is considered the biggest challenge for e commerce in Vietnam today. The article presents opportunities for e-commerce in Vietnam during the pandemic. Besides, the paper also points out specific challenges for last-mile logistics in Vietnam, thereby proposing some solutions for Vietnam’s e-commerce to overcome these challenges

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn