Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Test Format and Local Dependence of Items Revisited: A Case of Two Vocabulary Levels Tests

Test Format and Local Dependence of Items Revisited: A Case of Two Vocabulary Levels Tests

Tác giả: Ha Tan Hung

Nhà xuất bản: Frontiers in Psychology

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63811  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Vocabulary levels test; Rasch; Local independence; Multiple-choice; Matching

 


Local item dependence (LID) is one of the most critical assumption in the Rasch model when it comes to the validity of a test. As the field of vocabulary assessment is calling for more clarity and validity for vocabulary tests, such assumption becomes more important than ever. The article offers a Rasch-based investigation into the issue of LID with the focus on the two popular formats of Vocabulary Levels Tests (VLT): multiple-choice and matching. A Listening Vocabulary Levels Test (LVLT) and an Updated Vocabulary Levels Test (UVLT) were given to a single cohort of 311 university students in an English as a Foreign Language (EFL) context. The analyses of raw score and standardized residuals correlations were conducted. The findings found no relationship between the 4-option, multiple-choice format of the LVLT and item local dependence. However, results from score and standardized residuals correlations analyses showed a strong link between the 3-item-per-cluster, matching format and item local dependence. The study calls for greater attention to the format of future vocabulary tests and support the use of meaning-recall formats in vocabulary testing.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn